Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Gezinnen

In de praktijk kan er sprake zijn van psychische ,psychiatrische en/of psycho sociale problematiek bij meerdere gezinsleden. In die gevallen is een veel voorkomend probleem dat het gezin te maken krijgt met een grote hoeveelheid en diversiteit aan hulpverleners en instanties. Begeleiding van ouder/verzorger, begeleiding van kind, specilaistische behandeling van ouder/verzorger  en specialistische behandeling van kind worden geboden door afzonderlijke zorgverleners elk afkomstig van een afzonderlijke instelling. Communicatie en samenwerking tussen hulpverleners is daarbij vaak problematisch en gaat ten koste van effectiviteit en efficiëntie van de zorgverlening.

Het is juist op dit gebied waar BBZ Rijnmond een unieke expertise heeft opgebouwd: begeleiding van gezinnen waarbinnen meerdere personen een zorgvraag hebben. (Met ‘gezinnen’ bedoelen wij in algemenere zin elk verband van ouder/verzorger en kind dat samen een huishouden vormt.) Indien meerdere BBZ Rijnmond begeleiders aktief zijn binnen het gezin vormt één coach het centrale aanspreekpunt en de zorgverlening aan de gezinsleden wordt centraal gecoördineerd. In overleg met u verzorgt de BBZ Rijnmond coach/begeleider ook de communicatie en coördinatie met overige bij het gezin betrokken zorgverleners en instanties. Uit het totale begeleidingsprogramma wordt in overleg met u een maatwerk pakket samengesteld dat tegemoet komt aan de unieke omstandigheden binnen Uw gezin. Indien voor één of meerdere gezinsleden binnen het gezin ook behandeling gewenst is, kan BBZ Rijnmond deze zorg combineren met de al verzorgde begeleiding zodat een geïntegreerd totaalzorg pakket ontstaat.