Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Kind en Jeugd

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij BBZ Rijnmond terecht voor behandeling van alle voorkomende psychische , psychiatrische en/of psychosociale en maatschappelijke problemen (in specifieke ernstige probleemgebieden verwijzen wij U door naar onze zorgketenpartners, zie uitsluitingen).

Binnen de psychiatrie is BBZ Rijnmond gespecialiseerd in AD(H)D, autisme en afgeleide problematiek  (o.a. angst en depressie, communicatieproblemen, leerstoornissen, gedragsproblematiek en relatieproblematiek). BBZ Rijnmond heeft een unieke expertise opgebouwd in zorgverlening aan gezinnen waarbinnen meerdere gezinsleden te maken hebben met dergelijke problematiek.

Wat doen we?

 • Diagnostiek
 • Intelligentie onderzoek
 • Psycho educatie
 • Onder begeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • Gerichte kindtraining
 • Cos gedragstherapie
 • Scheme therapie
 • Systeem therapie

 

Uitsluitingen

De volgende specifieke probleemgebieden vallen buiten het zorgaanbod van BBZ Rijnmond:

 • Ernstige verslaving & detox;
 • Ernstige depressie & suïcidaliteit;
 • Ernstige verstandelijke beperking (IQ<50)

Wanneer bij  u  sprake is van bovengenoemde problematiek kunt U nog steeds bij BBZ Rijnmond terecht voor behandeling en begeleiding van overige psychische en psychiatrische hulp. In dit geval verwijst BBZ Rijnmond u door naar gespecialiseerde ketenpartners (zie samenwerking) en zal BBZ Rijnmond haar zorgverlening aan u coördineren met deze partners.

 

Hoe meld ik mij aan?

Zie pagina contact.