Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Uitsluitingen

De volgende specifieke probleemgebieden vallen buiten het zorgaanbod van BBZ Rijnmond:

  • Ernstige verslaving & detox;
  • Ernstige depressie & suïcidaliteit;
  • Ernstige verstandelijke beperking (IQ<50)

Wanneer bij  u  sprake is van bovengenoemde problematiek kunt U nog steeds bij BBZ Rijnmond terecht voor behandeling en begeleiding van overige psychische en psychiatrische hulp. In dit geval verwijst BBZ Rijnmond u door naar gespecialiseerde ketenpartners (zie samenwerking) en zal BBZ Rijnmond haar zorgverlening aan u coördineren met deze partners.