Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Volwassenen

Volwassenen:

Voor wie?

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen bij BBZ Rijnmond terecht voor behandeling van alle voorkomende psychische, psychiatrische en psycho sociale problemen (in specifieke ernstige probleemgebieden verwijzen wij U door naar onze zorgketenpartners, zie uitsluitingen).

Binnen de psychiatrie is BBZ Rijnmond gespecialiseerd in AD(H)D, autisme en afgeleide problematiek  (o.a. angst en depressie, persoonlijkheids problematiek, communicatiestoornissen, leerstoornissen.)  BBZ Rijnmond heeft een unieke expertise opgebouwd in zorgverlening aan gezinnen waarbinnen meerdere personen te maken hebben met dergelijke problematiek.

 

Wat doen we?

  • Diagnostiek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Intelligentie onderzoek
  • Psycho educatie
  • Diverse behandelmethoden

 

Uitsluitingen

De volgende specifieke probleemgebieden vallen buiten het zorgaanbod van BBZ Rijnmond:

  • Ernstige verslaving & detox;
  • Ernstige depressie & suïcidaliteit;
  • Ernstige verstandelijke beperking (IQ<50)

Wanneer bij  u  sprake is van bovengenoemde problematiek kunt U nog steeds bij BBZ Rijnmond terecht voor behandeling en begeleiding van overige psychische en psychiatrische hulp. In dit geval verwijst BBZ Rijnmond u door naar gespecialiseerde ketenpartners (zie samenwerking) en zal BBZ Rijnmond haar zorgverlening aan u coördineren met deze partners.

 

Hoe meld ik mij aan?

Zie contact pagina.