Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Aanmelding andere problematiek

Voor kinderen met andere problemen zoals ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele problemen, stemmingsproblemen, (angst/depressie, dwang), gedragsproblemen, etc. kunt u altijd een volledige vergoeding van de verzekering krijgen. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Een verwijzing van de huisarts is voldoende.