Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent, een vraag of een klacht heeft, dan is de behandelaar het eerste aanspreekpunt. Komt u daar samen niet uit, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten (NIP ) of bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. U vindt de klachtenregelingen op de websites van de betreffende organisatie (zie links).