Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Verzekeringen en vergoedingen:

Wij zijn aangesloten bij alle meest gangbare verzekeringsmaatschappijen. In de basisverzekering worden de kosten voor psychologische hulpverlening vergoed. U heeft hiervoor wel een verwijskaart van de huisarts nodig. Vervolgens wordt bepaald welk behandeltraject u nodig heeft: kort, middel,intensief of chronisch. De NZa tarievenzijn : Kort 453,79 (ca 300 minuten) ; Middel 773,19 (ca 500 minuten) ; Intensief 1212,41 (ca 750 minuten) ; Afhankelijk van ons contract met uw verzekeringsmaatschappij wordt hiervan 90-100% gedeclareerd. Let op: het volledige behandeltraject wordt in rekening gebracht. Dit is niet afhankelijk van het precieze aantal contactminuten. Ook administratie, overleg met huisartsen en anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject. Wanneer de behandeling eerder wordt afgesloten wordt het bij het betreffende traject behorende tarief bij de verzekering gedeclareerd. Op de nota aan de verzekering staan het behandeltraject  en uw persoonlijke gegevens vermeldt.

Er is voor volwassenen een eigen risico per kalenderjaar. Dit is voor 2014 vastgesteld op 360 euro. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal de verzekering dit met u verrekenen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is geen eigen risico van toepassing .