Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Missie

BBZ Rijnmond begeleidt en behandelt cliënten met een psychiatrische, psychische, psychosociale of maatschappelijke hulpvraag en steunt hen zo in het verwerven en behouden van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en participatie in de maatschappij. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid streeft BBZ Rijnmond ernaar bij te dragen aan het welbevinden van haar cliënten en de kwaliteit van hun leven. Binnen haar keten van zorgpartners verleent BBZ Rijnmond op transparante en integere wijze kwalitatief hoogwaardige, doelmatige, klant- en systeemgerichte zorg. BBZ Rijnmond  stelt zich ten doel voortdurend te innoveren en dynamisch in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. BBZ Rijnmond richt zich op cliënten in het Groot Rijnmondgebied.