Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Samenwerking

BBZ Rijnmond onderhoudt samenwerkingsverbanden (multidisciplinaire zorg, onderlinge doorverwijzingen) met de volgende ketenpartners:

 GGZ

 • Bouman GGZ
 • Youz
 • Mosaïk
 • PsyQ
 • Delta
 • SAR
 • Lucertis
 • Yulius
 • Praktijk Vroeg in de Weij
 • PKJP
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Praktijk Addie Nieuwenhuizen
 • Ortys
 • Flexus Jeugdplein

Maatschappelijke organisaties

 • Wijkteams
 • Centra Jeugd en Gezin
 • Bureaus JeugdZorg
 • SW (Sociale Werkplek) Bedrijven
 • UWV
 • Reïntegratiebedrijven
 • Scholen voor speciaal onderwijs
 • Stichting MEE Rotterdam

Koepelorganisaties

 • Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
 • ParamedischCentrum Lek & IJssel, Krimpen a/d IJssel