Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Strategie

BBZ Rijnmond volgt een strategie die zij noemt Voorsprong door onderscheidend vermogen. Deze strategie rust op drie pijlers:

Focus

BBZ Rijnmond is geen marktspeler die maximale groei nastreeft. BBZ Rijnmond stelt niet schaalgrootte maar  specialisatie centraal. Ten eerste is een bewuste keuze is gemaakt om binnen de zorgverlening een specialisatie aan te brengen. Ten tweede  hanteert BBZ Rijnmond haar zorgconcept waarbinnen onder meer ambulante, persoonlijke, flexibele en vraaggerichte dienstverlening centraal staan.  Het zijn deze eigenschappen waarmee BBZ Rijnmond zich onderscheidt van andere (grote) zorginstellingen. Tenslotte heeft BBZ Rijnmond in geografische zin focus aangebracht door zich te richten op de regio Rotterdam en omstreken.

Innovatief leiderschap.

Zorginnovatie (het voortdurend identificeren, ontwikkelen en implementeren van nieuwe zorgmethoden) is één van de kernwaarden van BBZ Rijnmond. Deze innovatie komt tot uitdrukking in de maatwerk behandelmethoden en begeleidingsmethoden en het feit dat BBZ Rijnmond zowel behandeling als begeleiding integreert in haar zorgconcept.  

Innoveren van bedrijfsprocessen is een vereiste om continu te anticiperen en in te spelen op maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Procesinnovatie is een middel met behulp waarvan het uitbouwen en professionaliseren van de organisatie gerealiseerd kan worden.

Voortzetten positionering voor WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning; )

BBZ Rijnmond streeft in dit kader onder meer naar versterking en uitbreiding van contacten met gemeentelijke overheden.