Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Visie

BBZ Rijnmond is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van cliënten met AD(H)D, ASS, afgeleide problematiek en complexe gezinssituaties. Wij bieden binnen onze instelling specialistische zorg aan zowel kinderen, volwassen en gezinnen met een optimale samenhang in het zorgaanbod.

Het is de visie van BBZ Rijnmond om deze doelgroep beter te bedienen middels het leveren van geïntegreerde, centraal gecoördineerde totaalzorg bestaande uit behandeling én begeleiding van alle gezinsleden. Binnen deze visie past het ontwikkelen en integreren van psychiatrische behandeling binnen het bestaande begeleidingspakket. Middels dit unieke zorgconcept bewerkstelligt BBZ Rijnmond:

  • Effectieve, integratieve samenwerking binnen de zorgketen en daarmee preventie (of herstel) van eerdere versnippering van zorg;
  • Preventie van verergering van stoornissen en van comorbiditeiten;
  • Preventie van beroep op intramurale zorg;
  • Vergroting van maatschappelijke zelfredzaamheid van cliënten.

BBZ Rijnmond is een voorstander van het betrekken van het maatschappelijke speelveld bij de geestelijke gezondheidszorg. Daartoe zet BBZ Rijnmond, naast haar GGZ professionals, waar mogelijk en gewenst ook vrijwilligers in.  Bovendien is mantelzorg een integraal onderdeel van het BBZ Rijnmond zorgconcept: het zoveel mogelijk betrekken van de direkte omgeving van de cliënt bij zijn zorgverlening.